Pavisam aizmirsām parādīt Jums renovēto cokoli, ko pabeidzam jau gada sakumā. Veicamo darbu sakārsts: cokola atrakšana, siltumizolācijas armēšana ar sietu, gruntēšanā un
krāsošana. Tas viss tika izdarīts pirms bruģakmens ieklāšanas

Pēc

Pabeigts