Pirms

Šis objekts ir unikāls ar to, ka “apetīte rodas ēdot”. Šī objekta ietvaros tika divas reizes mainīts bruģējamais apjoms, bet ne uz leju bet uz augšu. No sākotnējiem 100m2 platības un beidzot ar 375m2 lielu nobruģētu platību. Šis objekts bij interesants arī to, ka vajadzēja profesionālu pieeju ,lai atrisinātu jautājumu par lietus ūdens novadīšanas un savākšanas sistēmām, kas bija liela problēma pirms tam, kā arī labā vecā lieta par nepieciešamo slodzi, ko vajadzētu izvērtēt izbūvējot pamatni. Objektā tika izmantots slodzi pastiprinoši materiāli un attiecīgie slāņu biezumi, bet kas visvairāk patīk ir „brūnais” bruģakmens, kas ir viendabīgs un „perfekti” piestāv un izceļas iekšpagalma ainavā un priecē saimniekus.

Pēc